Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào?

0
98

David SK Lee – CEO của chuỗi cửa hàng chuyên về đồng hồ và trang sức Hing Wa Lee Group, cũng là người từng bị Ferrari từ chối bán Ferrari LaFerrari Aperta hiện sở hữu rất nhiều mẫu siêu xe khác nhau.

[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 1.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 2.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 3.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 4.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 5.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 6.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 7.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 8.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 9.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 10.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 11.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 12.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 13.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 14.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 15.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 16.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 17.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 18.
[Photo Story] Đại gia bị Ferrari từ chối bán LaFerrari Aperta sở hữu những mẫu siêu xe nào? - Ảnh 19.