Cố Chủ tịch Sergio Marchionne đã để lại một di sản gồm nhiều mẫu xe huyền thoại, trong đó có Ferrari LaFerrari.

Đây là người đàn ông đứng sau huyền thoại siêu xe Ferrari LaFerrari - Ảnh 1.
Đây là người đàn ông đứng sau huyền thoại siêu xe Ferrari LaFerrari - Ảnh 2.
Đây là người đàn ông đứng sau huyền thoại siêu xe Ferrari LaFerrari - Ảnh 3.
Đây là người đàn ông đứng sau huyền thoại siêu xe Ferrari LaFerrari - Ảnh 4.
Đây là người đàn ông đứng sau huyền thoại siêu xe Ferrari LaFerrari - Ảnh 5.
Đây là người đàn ông đứng sau huyền thoại siêu xe Ferrari LaFerrari - Ảnh 6.
Đây là người đàn ông đứng sau huyền thoại siêu xe Ferrari LaFerrari - Ảnh 7.
Đây là người đàn ông đứng sau huyền thoại siêu xe Ferrari LaFerrari - Ảnh 8.
Đây là người đàn ông đứng sau huyền thoại siêu xe Ferrari LaFerrari - Ảnh 9.
Đây là người đàn ông đứng sau huyền thoại siêu xe Ferrari LaFerrari - Ảnh 10.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận của bạn.
Vui lòng nhập tên của bạn.