Những tập đoàn hàng đầu thế giới nào đang bắt tay VINFAST để tạo ra ô tô của người Việt

0
45

Đi tắt đón đầu, VINFAST đang bắt tay với hàng loạt đối tác để sớm ra mắt ô tô của người Việt sau 1 năm khởi công dự án.

Những tập đoàn hàng đầu thế giới nào đang bắt tay VINFAST để tạo ra ô tô của người Việt - Ảnh 1.
Những tập đoàn hàng đầu thế giới nào đang bắt tay VINFAST để tạo ra ô tô của người Việt - Ảnh 2.
Những tập đoàn hàng đầu thế giới nào đang bắt tay VINFAST để tạo ra ô tô của người Việt - Ảnh 3.
Những tập đoàn hàng đầu thế giới nào đang bắt tay VINFAST để tạo ra ô tô của người Việt - Ảnh 4.
Những tập đoàn hàng đầu thế giới nào đang bắt tay VINFAST để tạo ra ô tô của người Việt - Ảnh 5.
Những tập đoàn hàng đầu thế giới nào đang bắt tay VINFAST để tạo ra ô tô của người Việt - Ảnh 6.
Những tập đoàn hàng đầu thế giới nào đang bắt tay VINFAST để tạo ra ô tô của người Việt - Ảnh 7.
Những tập đoàn hàng đầu thế giới nào đang bắt tay VINFAST để tạo ra ô tô của người Việt - Ảnh 8.
Những tập đoàn hàng đầu thế giới nào đang bắt tay VINFAST để tạo ra ô tô của người Việt - Ảnh 9.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận của bạn.
Vui lòng nhập tên của bạn.