Xuất thân vô cùng bình dị nhưng Sergio Marchionne bằng tài năng và trí tuệ đã trở thành một trong những tượng đài của ngành công nghiệp xe hơi đương đại.

Sergio Marchionne - Cuộc đời từ nhân viên kế toán tới Giám đốc điều hành Ferrari - Ảnh 1.
Sergio Marchionne - Cuộc đời từ nhân viên kế toán tới Giám đốc điều hành Ferrari - Ảnh 2.
Sergio Marchionne - Cuộc đời từ nhân viên kế toán tới Giám đốc điều hành Ferrari - Ảnh 3.
Sergio Marchionne - Cuộc đời từ nhân viên kế toán tới Giám đốc điều hành Ferrari - Ảnh 4.
Sergio Marchionne - Cuộc đời từ nhân viên kế toán tới Giám đốc điều hành Ferrari - Ảnh 5.
Sergio Marchionne - Cuộc đời từ nhân viên kế toán tới Giám đốc điều hành Ferrari - Ảnh 6.
Sergio Marchionne - Cuộc đời từ nhân viên kế toán tới Giám đốc điều hành Ferrari - Ảnh 7.
Sergio Marchionne - Cuộc đời từ nhân viên kế toán tới Giám đốc điều hành Ferrari - Ảnh 8.
Sergio Marchionne - Cuộc đời từ nhân viên kế toán tới Giám đốc điều hành Ferrari - Ảnh 9.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận của bạn.
Vui lòng nhập tên của bạn.