Dưới đây là những mẫu xe đã và đang nằm trong garage của thiếu gia Phan Thành.

Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 1.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 2.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 3.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 4.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 5.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 6.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 7.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 8.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 9.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 10.
Trước Maybach S450, Phan Thành từng mạnh tay mua những mẫu xe khủng nào? - Ảnh 11.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận của bạn.
Vui lòng nhập tên của bạn.