10 siêu xe dùng động cơ V12 nổi tiếng nhất thế giới: Quá nửa có mặt tại Việt Nam - Ảnh 1.
10 siêu xe dùng động cơ V12 nổi tiếng nhất thế giới: Quá nửa có mặt tại Việt Nam - Ảnh 2.
10 siêu xe dùng động cơ V12 nổi tiếng nhất thế giới: Quá nửa có mặt tại Việt Nam - Ảnh 3.
10 siêu xe dùng động cơ V12 nổi tiếng nhất thế giới: Quá nửa có mặt tại Việt Nam - Ảnh 4.
10 siêu xe dùng động cơ V12 nổi tiếng nhất thế giới: Quá nửa có mặt tại Việt Nam - Ảnh 5.
10 siêu xe dùng động cơ V12 nổi tiếng nhất thế giới: Quá nửa có mặt tại Việt Nam - Ảnh 6.
10 siêu xe dùng động cơ V12 nổi tiếng nhất thế giới: Quá nửa có mặt tại Việt Nam - Ảnh 7.
10 siêu xe dùng động cơ V12 nổi tiếng nhất thế giới: Quá nửa có mặt tại Việt Nam - Ảnh 8.
10 siêu xe dùng động cơ V12 nổi tiếng nhất thế giới: Quá nửa có mặt tại Việt Nam - Ảnh 9.
10 siêu xe dùng động cơ V12 nổi tiếng nhất thế giới: Quá nửa có mặt tại Việt Nam - Ảnh 10.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận của bạn.
Vui lòng nhập tên của bạn.