Hyundai Sonata 2020 với thiết kế hoàn toàn mới, trang bị nhiều công nghệ hiện đại đang gây sốt không chi tại Hàn Quốc mà dần lan toả ra toàn cầu khi chuẩn bị được trưng bày ở New York Auto Show.

2020-hyundai-sonata-13.jpg
2020-hyundai-sonata-12.jpg
2020-hyundai-sonata-11.jpg
2020-hyundai-sonata-14.jpg
2020-hyundai-sonata-15.jpg
2020-hyundai-sonata-17.jpg
2020-hyundai-sonata-18.jpg
2020-hyundai-sonata-20.jpg
2020-hyundai-sonata-37.jpg
2020-hyundai-sonata-38.jpg
2020-hyundai-sonata-39.jpg
2020-hyundai-sonata-43.jpg
2020-hyundai-sonata-44.jpg
2020-hyundai-sonata-42.jpg
2020-hyundai-sonata-41.jpg
2020-hyundai-sonata-40.jpg
2020-hyundai-sonata-36.jpg
2020-hyundai-sonata-22.jpg
2020-hyundai-sonata-23.jpg
2020-hyundai-sonata-26.jpg
2020-hyundai-sonata-27.jpg
2020-hyundai-sonata-28.jpg
2020-hyundai-sonata-29.jpg
2020-hyundai-sonata-30.jpg
2020-hyundai-sonata-32.jpg
2020-hyundai-sonata-31.jpg
2020-hyundai-sonata-33.jpg
2020-hyundai-sonata-34.jpg
2020-hyundai-sonata-24.jpg
2020-hyundai-sonata-25.jpg
2020-hyundai-sonata-35.jpg
2020-hyundai-sonata-2.jpg
2020-hyundai-sonata-3.jpg
2020-hyundai-sonata-5.jpg
2020-hyundai-sonata-6.jpg
2020-hyundai-sonata-7.jpg
2020-hyundai-sonata-45.jpg


Ảnh: hyundai 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận của bạn.
Vui lòng nhập tên của bạn.