Những chiếc Porsche Macan 2019 hiện đã bắt đầu được bán ra tại Việt Nam với 2 phiên bản tiêu chuẩn và S. Chiếc được chúng tôi nhắc đến với nhiều tuỳ chọn bổ sung có giá tới 4,55 tỷ đồng.

ma42.jpg
ma28.jpg
ma23.jpg
ma25.jpg
ma30.jpg
ma41.jpg
ma40.jpg
ma26.jpg
ma29.jpg
ma27.jpg
ma35.jpg
ma38.jpg
ma34.jpg
ma32.jpg
ma31.jpg
ma37.jpg
ma36.jpg
ma33.jpg
ma22.jpg
ma21.jpg
ma18.jpg
ma13.jpg
ma14.jpg
ma15.jpg
ma16.jpg
ma4.jpg
ma3.jpg
ma2.jpg
ma12.jpg
ma10.jpg
ma17.jpg
ma8.jpg
ma9.jpg
ma5.jpg
ma6.jpg
ma7.jpg
ma19.jpg
ma11.jpg
ma1.jpg

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận của bạn.
Vui lòng nhập tên của bạn.