Bước sang phiên bản 2019, Vespa GTS Super Sport 300 sở hữu thiết kế mới góc cạnh, ấn tượng hơn. Tuy nhiên, động cơ và các trang bị trên xe vẫn giữ nguyên như phiên bản tiền nhiệm.

vespa-gts-super-sport-300-2019-26.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-29.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-34.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-35.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-36.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-37.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-40.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-33.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-38.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-48.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-31.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-50.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-43.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-42.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-46.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-44.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-47.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-45.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-39.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-52.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-1.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-32.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-27.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-28.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-30.jpg
vespa-gts-super-sport-300-2019-51.jpg