Phiên bản Sport Turismo của Porsche Panamera được giới thiệu từ năm 2017 thế nhưng đến cuối năm 2019, mẫu xe này mới bắt đầu trưng bày và tìm kiếm khách hàng tại Việt Nam.

17.jpg
8.jpg
9.jpg
6.jpg
5.jpg
7.jpg
2.jpg
4.jpg
3.jpg
12.jpg
14.jpg
10.jpg
11.jpg
25.jpg
24.jpg
27.jpg
26.jpg
29.jpg
21.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
23.jpg
22.jpg
28.jpg
33.jpg
32.jpg
36.jpg
37.jpg
30.jpg
34.jpg
35.jpg
31.jpg