Từ 01/01/2020, các loại ô tô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao hơn hiện nay mới được cấp chứng nhận đăng kiểm.

Ô tô sản xuất sau năm 2008 phải kiểm tra khí thải

Ông Đặng Trần Khanh, Phó Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, từ ngày 01/01/2020, các loại xe ô tô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây phải đáp ứng mức tiêu chuẩn khí thải mới, cao hơn hiện nay mới được cấp Giấy chứng nhận kiểm định để tham gia giao thông. Tiêu chuẩn khí thải mới nhằm giảm hơn nữa nồng độ chất gây ô nhiễm CO (Cacbonmonoxit), HC (Hydrocacbon) và độ khói trong khí thải xe ô tô.

Cụ thể, tới đây loại xe ô tô tham gia giao thông có thời gian sản xuất như trên, giới hạn lớn nhất cho phép đối với động cơ cháy cưỡng bức (động cơ xăng) 4 kỳ là 3,5% thể tích CO, 800ppm thể tích HC trong khí thải; xe dùng động cơ cháy do nén (động cơ diesel) không quá 60 %HSU trong khí thải.

“Việc kiểm soát khí thải xe ô tô được thực hiện theo Quyết định 16/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, có hiệu lực từ 15/5/2019.” 

Tiêu chuẩn khí thải mới sẽ cao hơn
Tiêu chuẩn khí thải mới sẽ cao hơn

Theo đó, lộ trình các xe sản xuất trước năm 1999 tiếp tục thực hiện theo tiêu chuẩn hiện nay, còn xe sản xuất từ sau năm 2008 áp dụng theo mức trên. Từ năm 2021 áp dụng với xe sản xuất trong giai đoạn từ năm 1999-2008”, ông Khanh cho biết

Theo lộ trình trên, trong năm 2020 có khoảng hơn 2,4 triệu xe ô tô được sản xuất từ sau năm 2008 phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới. “Trong quá trình xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn khí thải, Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, khảo sát và cho thấy hầu hết xe ô tô được sản xuất trong giai đoạn sau năm 2008 có công nghệ tiên tiến, đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải mới. Trường hợp xe không đạt được, nguyên nhân chủ yếu do không được bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo khuyến cáo, hướng dẫn của nhà sản xuất”, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay.

Đề cập lý do xe sản xuất trước năm 1999 vẫn chỉ phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải hiện nay, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, nhóm xe trên được sản xuất theo công nghệ cũ nên khó đáp ứng được tiêu chuẩn cao hơn. Mặt khác, nhóm xe trên đã sử dụng được hơn 20 năm và theo quy định về niên hạn sử dụng xe (xe tải tối đa 25 năm, xe chở người 20 năm) nhiều xe sắp hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông.

Lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông 

Giới hạn khí thải cho phép tại Việt Nam là 4 mức
Giới hạn khí thải cho phép tại Việt Nam là 4 mức

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tiêu chuẩn khí thải gồm 4 mức (mức 1, mức 2, mức 3 và mức 4) là giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải của xe ô tô được quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6438:2018 “Phương tiện giao thông đường bộ – Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”.

Xe ô tô tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 1 (thấp nhất). Từ 01/01/2020, áp dụng Mức 2 đối với xe ô tô tham gia giao thông sản xuất sau năm 2008. Từ 01/01/2021 áp dụng Mức 2 đối với xe ô tô tham gia giao thông sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008.