Chiếc Lamborghini Urus màu vàng nổi bật mới về Việt Nam thuộc sở hữu của thiếu gia nhà bầu Hiển được trang bị vành kích thước đến 23 inch, trang bị khá nhiều Carbon.

31.jpg
30.jpg
29.jpg
28.jpg
27.jpg
26.jpg
25.jpg
24.jpg
23.jpg
22.jpg
21.jpg
9.jpg
8.jpg
7.jpg
6.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg
20.jpg
2.jpg
19.jpg
18.
17.jpg
16.jpg
15.jpg
14.jpg
13.jpg
12.jpg
11.jpg
10.jpg
lam16.jpg
urus-.jpg