Chiếc Lamborghini Urus màu đen đầu tiên về Việt Nam thuộc sở hữu của một đại gia chơi xe có tiếng tại Hà Nội. Giá bán của xe không được đơn vị nhập về tiết lộ.

12.jpg
11.jpg
3.jpg
9.jpg
8.jpg
100.jpg
6.jpg
2.jpg
5.jpg
7.jpg
4.jpg
1.jpg
28.jpg
27.jpg
26.jpg
25.jpg
24.jpg
23.jpg
22.jpg
21.jpg
20.jpg
19.jpg
18.jpg
17.jpg
16.jpg
15.jpg
14.jpg
34.jpg
33.jpg
32.jpg
31.jpg
30.jpg
29.jpg