Range Rover SVAutobiography LWB 3.0 2020 về Việt Nam được chào bán với giá gần 14 tỷ đồng, rẻ hơn khoảng 4 tỷ so với phiên bản 5.0 được đưa về trước đó.

11.jpg
15-copy.jpg
14.jpg
21.jpg
20.jpg
22.jpg
18.jpg
8.jpg
17.jpg
4.jpg
3.jpg
13.jpg
12.jpg
27.jpg
42.jpg
41.jpg
40.jpg
39.jpg
38.jpg
37.jpg
36.jpg
35.jpg
34.jpg
32.jpg
31.jpg
30-copy.jpg
29.jpg
28.jpg
26.jpg
25.jpg
24.jpg
23.jpg
9.jpg
7.jpg
6.jpg
5.jpg
10.jpg
1.jpg