Số lượng xe ô tô trượt đăng kiểm tăng mạnh

0
10

Số lượng xe ô tô không đạt tiêu chuẩn về khí thải gia tăng đáng kể trong 3 tháng đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới, trong đó xe chạy dầu trượt nhiều hơn xe chạy xăng.

Ông Lê Xuân Trường, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-15D cho biết, số lượng xe không đạt khí thải từ đầu năm 2020 đến nay tăng nhiều so với trước. Do tiêu chuẩn mới nên đăng kiểm viên phải giải thích cặn kẽ để chủ xe hiểu và mang xe đi sửa.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, xe không đạt tiêu chuẩn khí thải là 25% tổng số xe đến khám và chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số các khiếm khuyết kỹ thuật mà phương tiện phải khắc phục sửa chữa.

“Một trong những nguyên nhân gia tăng xe trượt đăng kiểm khí thải do từ năm 2020 áp dụng tiêu chuẩn khí thải cao hơn đối với nhóm xe sản xuất từ năm 2008 trở về sau. Các trường hợp không đạt đều phải sửa chữa, khắc phục trước khi quay lại đăng kiểm, không ít trường hợp phải sửa chữa, quay lại kiểm tra lần thứ 3 mới đạt tiêu chuẩn”, ông Ngân Ông Lê Văn Ngân, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-01V cho biết.

Theo quy định, từ ngày 1/1/2020, các loại xe ô tô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây phải đáp ứng mức tiêu chuẩn khí thải mới, cao hơn so với trước. Mức tiêu chuẩn mới nhằm kiểm soát chặt hơn nồng độ chất gây ô nhiễm CO (Cacbonmonoxit), HC (Hydrocacbon) và mức độ khói trong khí thải xe ô tô.