Mẫu SUV đến từ Mỹ được nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, giá bán khoảng hơn 5 tỷ đồng cạnh tranh trực tiếp với BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Audi Q7, …

lincoln-9.jpg
lincoln-7.jpg
lincoln-57.jpg
lincoln-56.jpg
lincoln-59.jpg
lincoln-12.jpg
lincoln-11.jpg
lincoln-16.jpg
lincoln-17.jpg
lincoln-15.jpg
lincoln-14.jpg
lincoln-1.jpg
lincoln-6.jpg
lincoln-18.jpg
lincoln-20.jpg
lincoln-21.jpg
lincoln-22.jpg
lincoln-23.jpg
lincoln-35.jpg
lincoln-34.jpg
lincoln-37.jpg
lincoln-38.jpg
lincoln-40.jpg
lincoln-41.jpg
lincoln-42.jpg
lincoln-43.jpg
lincoln-44.jpg
lincoln-47.jpg
lincoln-46.jpg
lincoln-45.jpg
lincoln-53.jpg
lincoln-48.jpg
lincoln-49.jpg
lincoln-51.jpg
lincoln-50.jpg
lincoln-33.jpg
lincoln-27.jpg
lincoln-28.jpg
lincoln-26.jpg
lincoln-31.jpg
lincoln-32.jpg
lincoln-25.jpg
lincoln-24.jpg
lincoln-54.jpg