Điều khiển xe qua vạch mắt võng cần lưu ý những gì?

0
41

Vạch mắt võng là phần vạch kẻ đường nhằm báo cho người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch nhằm tránh ùn tắc giao thông.

Với những phần đường có vạch này, người tham gia giao thông cần chú ý không dừng đỗ ở khu vực có vạch, không lái xe cắt ngang vạch liền ở rìa hoặc lấn vạch.

Thông thường, đi cùng kiểu vạch kẻ này là các mũi tên chỉ hướng rẽ phải (thường gặp ở làn phải trong cùng ở các ngã tư) thì có nghĩa là phần đường này chỉ dành cho xe rẽ phải.

Trường hợp trong vạch mắt võng không có mũi tên chỉ đường. Nếu đèn tín hiệu xanh và bạn đi thẳng qua vạch mắt vòng thì không vi phạm luật. Nếu đèn đỏ mà bạn dừng tại vạch mắt võng thì xem là vi phạm lỗi không tuân thủ hiệu lệnh vạch kẻ đường.

đi xe vào mắt võng
Vạch mắt võng là phần vạch kẻ đường nhằm báo cho người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch nhằm tránh ùn tắc giao thông

Lỗi này đối với xe máy sẽ bị phạt tiền từ 60.000 – 80.000 đồng. Nếu cảnh sát giao thông xử phạt bạn với lỗi “đi sai làn đường” là không chính xác.

Ngoài ra, cũng có những trường hợp bên trong vạch mắt võng không có mũi tên chỉ đường. Trường hợp này, nếu đèn tín hiệu xanh và bạn đi thẳng qua vạch mắt võng thì không vi phạm luật. Nếu đèn đỏ mà bạn dừng tại vạch mắt võng là vi phạm lỗi ”không tuân thủ hiệu lệnh vạch kẻ đường”, mức phạt từ 60.000 – 80.000 đồng.