Đến hẹn lại lên, thời điểm ồ ạt những mẫu xe mới xuất hiện khiến người dùng có thêm nhiều lựa chọn. Cung hơn cầu, nhiều đại lý, tư vấn viên tìm cách làm trò để làm tiền nhắm tới nhưng ai muốn có xe sớm.

Mùa ra mắt xe mới, chỉ mặt những chiêu trò làm giá của đại lý