Danh sách xe bán chạy nhất của các phân khúc năm 2020 chủ yếu là các gương mặt quen thuộc nhưng một số phân khúc đã ghi nhận sự vươn lên của các mẫu xe tiềm năng từ năm ngoái.

9 ông vua các phân khúc xe tại Việt Nam năm 2020: Fadil, Cerato và CX-5 lật ngược thế cờ - Ảnh 1.
9 ông vua các phân khúc xe tại Việt Nam năm 2020: Fadil, Cerato và CX-5 lật ngược thế cờ - Ảnh 2.
9 ông vua các phân khúc xe tại Việt Nam năm 2020: Fadil, Cerato và CX-5 lật ngược thế cờ - Ảnh 3.
9 ông vua các phân khúc xe tại Việt Nam năm 2020: Fadil, Cerato và CX-5 lật ngược thế cờ - Ảnh 4.
9 ông vua các phân khúc xe tại Việt Nam năm 2020: Fadil, Cerato và CX-5 lật ngược thế cờ - Ảnh 5.
9 ông vua các phân khúc xe tại Việt Nam năm 2020: Fadil, Cerato và CX-5 lật ngược thế cờ - Ảnh 6.
9 ông vua các phân khúc xe tại Việt Nam năm 2020: Fadil, Cerato và CX-5 lật ngược thế cờ - Ảnh 7.
9 ông vua các phân khúc xe tại Việt Nam năm 2020: Fadil, Cerato và CX-5 lật ngược thế cờ - Ảnh 8.
9 ông vua các phân khúc xe tại Việt Nam năm 2020: Fadil, Cerato và CX-5 lật ngược thế cờ - Ảnh 9.