Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã quy định rất rõ về chế tài xử lý đối với hành vi điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ cho phép. 

Cụ thể, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, hành vi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép sẽ bị phạt từ 200.000 VNĐ đối với phương tiện là xe máy và từ 800.000 VNĐ đối với phương tiện là ô tô. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép còn có thể bị tịch thu Giấy phép lái xe tối đa tới 4 tháng. 

Trước khi đi vào tìm hiểu các chế tài xử phạt đối với người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ cho phép theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, bạn đọc cần lưu ý đối với trường hợp người điều khiển phương tiện, bao gồm cả ô tô và xe máy chạy quá tốc độ cho phép dưới 5 km/h đều sẽ không bị xử phạt, theo Điểm c Khoản 2 Điều 6 đối với phương tiện là xe máy và Điểm a Khoản 3 Điều 5 đối với phương tiện là ô tô. 

1. Trường hợp chạy quá tốc độ từ 5 – 10 km/h:

– Đối với xe máy: Phạt tiền từ 200.000 VNĐ – 300.000 VNĐ, theo Điểm c Khoản 2 Điều 6.

– Đối với ô tô:  Phạt tiền từ 800.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ, theo Điểm a Khoản 3 Điều 5.

2. Trường hợp chạy quá tốc độ từ 10 – 20 km/h:

– Đối với xe máy: Phạt tiền từ 600.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ, theo Điểm a Khoản 4 Điều 6. 

– Đối với ô tô: Phạt tiền từ 3.000.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ, theo Điểm i Khoản 5 Điều 5. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng, theo Điểm b Khoản 11 Điều 5.

3. Trường hợp chạy quá tốc độ trên 20 km/h:

– Đối với xe máy: Phạt tiền từ 4.000.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ, theo Điểm a Khoản 7 Điều 6. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng, theo Điểm c Khoản 10 Điều 6.

4. Trường hợp chạy quá tốc độ từ 20 – 35 km/h:

– Đối với ô tô: Phạt tiền từ 6.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ, theo Điểm a Khoản 6 Điều 5. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng, theo Điểm c Khoản 11 Điều 5.

5. Trường hợp chạy quá tốc độ trên 35 km/h:

– Đối với ô tô: Phạt tiền từ 10.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ, theo Điểm c Khoản 7 Điều 5. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng, theo Điểm c Khoản 11 Điều 5.