Suốt 25 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ Toyota nhạy bén sản phẩm đến thế. Các phiên bản cập nhật được đưa về nước chỉ chậm hơn 2-3 tháng, thậm chí chọn Việt Nam là nơi đầu tiên trên thế giới để ra mắt dòng xe Innova 2021.

Cuộc thay máu lớn nhất lịch sử của Toyota Việt Nam: 10 xe mới, thêm hàng tá công nghệ, chịu giảm giá để chiếm lại thị phần - Ảnh 1.
Cuộc thay máu lớn nhất lịch sử của Toyota Việt Nam: 10 xe mới, thêm hàng tá công nghệ, chịu giảm giá để chiếm lại thị phần - Ảnh 2.
Cuộc thay máu lớn nhất lịch sử của Toyota Việt Nam: 10 xe mới, thêm hàng tá công nghệ, chịu giảm giá để chiếm lại thị phần - Ảnh 3.
Cuộc thay máu lớn nhất lịch sử của Toyota Việt Nam: 10 xe mới, thêm hàng tá công nghệ, chịu giảm giá để chiếm lại thị phần - Ảnh 4.
Cuộc thay máu lớn nhất lịch sử của Toyota Việt Nam: 10 xe mới, thêm hàng tá công nghệ, chịu giảm giá để chiếm lại thị phần - Ảnh 5.
Cuộc thay máu lớn nhất lịch sử của Toyota Việt Nam: 10 xe mới, thêm hàng tá công nghệ, chịu giảm giá để chiếm lại thị phần - Ảnh 6.
Cuộc thay máu lớn nhất lịch sử của Toyota Việt Nam: 10 xe mới, thêm hàng tá công nghệ, chịu giảm giá để chiếm lại thị phần - Ảnh 7.
Cuộc thay máu lớn nhất lịch sử của Toyota Việt Nam: 10 xe mới, thêm hàng tá công nghệ, chịu giảm giá để chiếm lại thị phần - Ảnh 8.
Cuộc thay máu lớn nhất lịch sử của Toyota Việt Nam: 10 xe mới, thêm hàng tá công nghệ, chịu giảm giá để chiếm lại thị phần - Ảnh 9.
Cuộc thay máu lớn nhất lịch sử của Toyota Việt Nam: 10 xe mới, thêm hàng tá công nghệ, chịu giảm giá để chiếm lại thị phần - Ảnh 10.