Mẫu cao nhất cũng chỉ 125 cm trong khi “lùn” nhất là 48 cm.

Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 1.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 2.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 3.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 4.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 5.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 6.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 7.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 8.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 9.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 10.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 11.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 12.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 13.
Điểm danh xe siêu lùn: Thấp nhất chỉ hai gang tay - Ảnh 14.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận của bạn.
Vui lòng nhập tên của bạn.